facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci

Rekrutacja uzupełniająca

data dodania: piątek 20 lipca 2018

 

Klasa

Zawód

Przedmioty punktowane
ze świadectwa

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Liczba wolnych miejsc

 

I TR

 

technik rolnik

język polski, matematyka, biologia, geografia

biologia, geografia

 

4

I TŻUG

technik żywienia
i usług gastronomicznych

język polski, matematyka, biologia, chemia

biologia,

chemia

 

3

I TOT

technik obsługi turystycznej

język polski, matematyka, geografia, język obcy

geografia,

język obcy

 

3

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2018 do godz. 15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).

24 sierpnia 2018 r. godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych.

Do 27 sierpnia 2018 r. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Dodatkowo kandydaci do Technikum nr 2 w zawodach: technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych składają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

31 sierpnia 2018 r. godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych.

 

 

 

 

 

 


 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl