facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

data dodania: środa 18 sierpnia 2021
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się w dniu 24. sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00 w budynku B Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni; ul. Kaliska 2a.
Zdający proszeni są o przybycie do szkoły o godz. 8.15. Wejście do szkoły łącznikiem od strony budynku A. Szatnia w sali 02 (mała sala sportowa).
Informacja o salach, w których będzie pisany dany egzamin zostanie wywieszona przy wejściu do łącznika.

Obowiązują obostrzenia związane z trwającą pandemią Covid-19:
- na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
oraz gdy nie został nałożony na nią obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej;
- obowiązuje zakrycie ust i nosa wyłącznie maseczką,
- przy wejściu do budynku szkoły i do sali egzaminacyjnej obwiązuje dezynfekcja rąk;
- zdający korzysta z własnych przyborów szkolnych dopuszczonych/obowiązujących na danym egzaminie (szkoła zapewnia słowniki) – wytyczne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zakładka Egzamin maturalny w Formule od 2015.
 
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl