facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci

Rekrutacja uzupełniająca dla absolwentów szkoły podstawowej

data dodania: piątek 26 lipca 2019

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni ogłasza rekrutację uzupełniającą do klas pierwszych
II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 2 na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów szkoły podstawowej

 

II Liceum Ogólnokształcące

Klasa

Realizowana innowacja pedagogiczna

Przedmioty punktowane
ze świadectwa

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Liczba wolnych miejsc

I a

Klasy licealne
o profilu wojskowym”

język polski, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie

język polski, historia,

język obcy

 

1

I b

Klasy licealne

o profilu ratownictwo medyczne”

język polski, matematyka, biologia, chemia

biologia,

chemia,

język obcy

 

5

 

Technikum nr 2

Klasa

Zawód

Przedmioty punktowane
ze świadectwa

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Liczba wolnych miejsc

I TŻUG

technik żywienia
i usług gastronomicznych

język polski, matematyka, biologia, chemia

biologia,

chemia

 

3

I TOT

technik organizacji turystyki

język polski, matematyka, geografia, język obcy

geografia,

język obcy

 

1


 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Od 26 lipca do 30 lipca 2019 r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty).

21 sierpnia 2019 r. godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.

Od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r. wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Dodatkowo kandydaci do Technikum nr 2 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych składają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

30 sierpnia 2019 r. godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych.


 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl