facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci
OD ANIMATORA DO OPIEKUNA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

OD ANIMATORA DO OPIEKUNA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

data dodania: wtorek 11 czerwca 2019

Wakacje blisko, a przyszli fachowcy z klas technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej przygotowują się do nich profesjonalnie uczestnicząc w szkoleniach na animatora czasu wolnego (9 kwietnia 2019 roku) oraz opiekuna wypoczynku dzieci
i młodzieży (od 20 maja do 3 czerwca 2019 roku). Obydwa szkolenia były prowadzone na terenie szkoły przez specjalistów z tej dziedziny. Pełne szkolenie na animatora obejmowało tematykę związaną z sylwetką zawodowa animatora, animacją sportową, tańcami animacyjnymi, pracą z mikrofonem, praktycznymi grami i zabawami oraz zajęciami relaksacyjnymi. Uczniowie nabyli ponadto umiejętności z autoprezentacji, co jest niezbędne w każdej pracy. Część uczestników kursu zdobyła także kolejne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zadania opiekuna/ wychowawcy na koloniach, obozach i innych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dla tych uczniów udział w szkoleniu i zdanie egzaminu nie jest trudne, gdyż w programie nauczania zawodu technika obsługi turystycznej zawarte są treści związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, pełnieniem roli opiekuna i kierownika wypoczynku, a także animatora, pilota czy przewodnika turystycznego. Należy pamiętać, że wychowawcą wypoczynku może być osoba, która nie była karana, ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży( to szkolenie może odbyć się wcześniej).

Uczestnicy kursów otrzymali stosowne zaświadczenia uprawniające do organizacji czasu wolnego oraz pełnienia funkcji wychowawcy na koloniach.

Zachęcamy w przyszłym roku szkolnym do udziału w szkoleniach nie tylko uczniów z klas turystycznych. Koordynatorem szkoleń była pani mgr inż. Renata Pohl.

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl