facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci
Wspomnienie  śp. Iwony Krall

Wspomnienie śp. Iwony Krall

data dodania: wtorek 30 kwietnia 2019

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”.

Ks. Jan Twardowski


 

28 kwietnia 2019 r. odeszła od nas pani Iwona Krall, wieloletni i zasłużony nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni. Pani Krall ukończyła studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa w 1989 r. oraz magistra pedagogiki rolniczej w 1992 r. Rozpoczęła pracę 1 września 1990 r. w szkole, która wówczas nosiła nazwę Zespołu Szkół Rolniczych jako wychowawca w internacie a później nauczyciel produkcji zwierzęcej. W 1999 r. ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprawniające do nauczania biologii. Pani Iwona Krall uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego oraz była egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rolnik. Pani Krall współpracowała z wieloma instytucjami, np. z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Wielkopolską Izbą Rolniczą, Polską Federacją Hodowli Bydła i Producentów Mleka, Katedrą Genetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zaangażowanie pani Krall było wielokrotnie docenione. W latach 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2010, 2012, 2014 otrzymała nagrody Dyrektora Szkoły, natomiast w 2009 r. została uhonorowana nagrodą Starosty Wrzesińskiego za wybitne osiągnięcia uczniów na XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca. W 2010 r. pani Krall otrzymała natomiast odznakę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zasłużony dla rolnictwa. Praca pani Iwony Krall wyróżniała się szczególną dbałością o przygotowanie uczniów do egzaminów. To dla nich organizowała zajęcia dodatkowe, w czasie których mogli poszerzyć wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną w zakresie produkcji zwierzęcej. Pani Krall brała udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i ciągle rozwijała swój warsztat pracy. Zaangażowanie pani Krall przejawiało się w działaniach na rzecz promocji szkoły. Brała czynny udział w przygotowaniu Drzwi Otwartych Szkoły, targach Rolnicza Jesień. Była wychowawcą klas, a jej postawa opierała się na zrozumieniu potrzeb uczniów, wyrozumiałości i szacunku.

W pamięci uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły pozostaną jej niespożyta energia, chęć działania, obowiązkowość, wysoka kultura osobista i promienny uśmiech.


Msza Św. żałobna odprawiona zostanie
w czwartek, dnia 2 maja 2019 r. o godz. 13.15
w kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza we Wrześni.
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.15 na cmentarzu komunalnym we Wrześni. 
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl