facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci

Działalność szkoły podczas strajku

data dodania: piątek 5 kwietnia 2019
W związku z planowanym na dzień 8 kwietnia 2019 r. bezterminowym strajkiem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych informuję, że w dniach trwania strajku szkoła zapewni uczniom opiekę.
Informacje dotyczące sposobu i miejsca zapewnienia przez szkołę zajęć opiekuńczych w czasie planowanego strajku publikowane będą na bieżąco na stronie www.zstio-wrzesnia.pl
Damian Hoffmann
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
 i Ogólnokształcących
we Wrześni
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl