facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualności Nauka - to lubię


Aktualności

W dniach od 04.02 do 08.02.2019 ogłaszamy rekrutację do projektu „Nauka – to lubię” w zakresie 2 (bezpłatnych) zajęć w naszej szkole.
  1. Zajęcia specjalistyczne o charakterze psychopedagogicznym „Komunikacja i poczucie własnej wartości – kluczem do dialogu oraz sukcesu” (3 miejsca)
  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (20 miejsc)
Proszę o zgłaszanie się do koordynatora projektu – Pana Grzegorza Dobruckiego (sala 207A) lub do pedagoga szkolnego – Pani Magdaleny Pańczak.


data dodania: 4.02.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata     2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2021 r.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami:
- Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni,
- Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Całkowita wartość projektu: 2 058 687,85 zł
Wartość dofinansowania: 1 955 753,45 zł

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów (893 kobiet i 684 mężczyzn), w tym 273 uczniów (114 kobiet i 159 mężczyzn) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i rozwojowymi, uczących się w LO, ZSP, ZSTiO, ZSZ nr 2 i ZSS we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli (32 kobiet i 12 mężczyzn) uczących w w/w szkołach, do 30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych, 2 biologicznych, 2 chemicznych,
i 2 fizycznych) oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

W ramach projektu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak:
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego.
2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia ( w tym realizowane metodą eksperymentu i doświadczenia) z: biologii, chemii, matematyki, przedsiębiorczości, j. niemieckiego i j. angielskiego.
3. Interdyscyplinarny projekt edukacyjny integrujący wiedzę z: chemii, biologii, geografii oraz fizyki, prowadzony w oparciu o metody eksperymentu i doświadczenia.
4. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
5. Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli.
6.  Doposażenie pracowni chemicznej, biologicznej oraz matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.
7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.data dodania: 26.11.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach od 5 do 9.11.2018 ogłaszamy dodatkową rekrutację do projektu „Nauka – to lubię!”.
 
Są jeszcze wolne miejsca na następujące  (bezpłatne) zajęcia w naszej szkole:
 
- język angielski „English? No Problem” dla I klas Liceum (3 miejsca)
- język angielski dla klasy II LO „ A communicative paramedic” (9 miejsc)
- język angielski dla klasy II LO „A communicatve soldier”  (4 miejsca)
- matematyka dla klasy I i  II LO/Technikum  „Matematyka plus” (4 miejsca)
 
Proszę o zgłaszanie się do koordynatora projektu – Pana Grzegorza Dobruckiego lub do nauczycieli z poszczególnych przedmiotów.


data dodania: 31.10.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dyżur koordynatora projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych
oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” wtorek lekcja 3 i 4 w biurze projektu (sala 217).


data dodania: 10.10.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl