Kronika wydarzeń

noc w bibliotece 2Popularne są noce w muzeach, mniej natomiast noce w bibliotekach. Trend ten ma jednak swoją przyszłość, bo jak się okazuje, chętnych nie brakuje. W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych panie: Urszula Wierzbowska i Daria Łukasiewicz przygotowały dla szkolnych bibliofili nietypową niespodziankę.

DźwirzynoW dniach 21-24.10.2015r. w ramach projektu Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej grupa uczniów z klasy I i III naszego liceum wzięła udział w warsztatach w nadmorskim Dźwirzynie.

konkurs j. angielski

Dnia 20.10.2015 odbył się I etap szkolnego konkursu z j.angielskiego. Konkurs ma na celu sprawdzenie znajomości leksyki dotyczącej działu „Dom” i umiejętności zastosowania jej w różnych kontekstach. W najbliższych miesiącach odbędą się kolejne 3 etapy sprawdzające znajomość wybranych struktur gramatycznych, synonimów czy różnic brytyjsko-amerykańskich. W końcowym etapie uczniowie będą pracować z tekstem znanej anglojęzycznej piosenki. Ocena sumująca wszystkie etapy wyłoni najlepszych uczniów. Przebieg konkursu koordynuje p. Anna Samoląg.

góry 4W dniach 17-19 października 2015 kilkunastoosobowa grupa uczniów klas Technikum Weterynaryjnego oraz Technikum Rolniczego udała się na wycieczkę w góry Beskidu Żywieckiego. Mlodzież wraz z przewodnikiem zwiedziła historyczną rezydencję prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle - dzieło polskiej architektury dwudziestolecia międzywojennego.

dzień edukacji

W przededniu Święta Edukacji Narodowej (13.10.2015) na okolicznościowej akademii spotkała się cała społeczność Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Podczas uroczystości przewodniczący Rady Rodziców p. Błażej Nawrocki przekazał dwa zaległe stypendia naukowe dla dwojga ubiegłorocznych maturzystów: Dominiki Frydrychowicz oraz Arkadiusza Trzcińskiego. Pożegnano również wieloletnią pracownicę obsługi, p. Barbarę Sroczyńską, która z dniem 1 lipca przeszła na zasłużoną emeryturę.

Dźwirzyno 1

W dniach 7-10 października 2015 grupa ponad 100 uczniów szkół powiatu wrzesińskiego uczestniczyła w zajęciach Zielonej Szkoły w Dźwirzynie. Wśród nich znalazło się 21 uczniów z klas pierwszej oraz czwartej Technikum Obsługi Turystycznej. Tematem przewodnim wyjazdu były: Fascynacje zaklęte w matematyce i naukach przyrodniczych.

Eliks

Bartek Eliks, uczeń kl. IIIB liceum o profilu wojskowym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zdobył wyróżnienie w konkursie historyczno-literackim „Ocalić od zapomnienia – okupacja we wspomnieniach rodzinnych” adresowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Poznania i Wielkopolski. Tematem konkursu były wspomnienia członków rodziny, znajomych - ich wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę oraz kontynuacja tych tradycji przez młode pokolenie. Bartek swoją kilkustronicową pracę poświęcił historii ojca swojego wuja Antoniego Matuszaka oraz po części jego małżonce, Zofii.

po angielsku 2

9 października 2015 grupa uczennic z kl. IIIC liceum o profilu wojskowym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, zainspirowana pomysłem swoich nauczycielek języka angielskiego p. Anny Samoląg i p. Marioli Wojciechowskiej, spotkała się z sympatycznymi kilkulatkami. Celem wyprawy do przedszkola przy ul. Daszyńskiego było czytanie znanych bajek w języku angielskim.

ślubowanie

W wyjątkowej oprawie przebiegała piątkowa uroczystość ślubowania klas pierwszych (25 września 2015). Na stadionie zgromadziła się szkolna społeczność, licznie przybyli również rodzice pierwszoklasistów. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło: Dionizego Jaśniewicza, starosty wrzesińskiego, płk dr. Jerzego Lickiego, starszego wizytatora w KO w Poznaniu, kpt. Krzysztofa Janiszewskiego, dowódcy 312. Kompanii Radiotechnicznej w Powidzu czy komendantów wrzesińskich służb mundurowych.

dla rozwoju 4

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie dziesięciu klas Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – obecnych: IIIa LO, IIIb LO, IIIc LO, IITW, IIIa TW, IIIb TW, IIa TW, IITHT, IIITHT i IIITŻUG - uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach realizowanym przez Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Początek strony