DSC 2215

24 stycznia i 25 stycznia 2018 r. w ramach zajęć  wychowawczych klasy Technikum Nr 2: pierwsza w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej, pierwsza oraz trzecia w zawodach technik weterynarii i technik rolnik odwiedziły Wrzesiński Ośrodek Kultury.

Celem wyprawy była wystawa zdjęć przygotowana przez wrzesiński klub fotograficzny „Moment”. Młodzi fotograficy przez kilka miesięcy pracowali nad wybranym przez siebie wierszem Michała Gajdy, do którego wykonali po 5 fotografii. Wernisaż wystawy odbył się 12 stycznia, w związku ze zbliżającą się rocznicą śmierci  p. Gajdy, wieloletniego nauczyciela naszej szkoły. Uczniowie mogli zatem skonfrontować poetyckie słowo z obrazem i ocenić efekty korespondencji sztuk Warto również dodać, że jedną z autorek zdjęć była Zuzanna Paluszak z klasy pierwszej Technikum Nr 2 w zawodzie technik obsługi turystycznej.  Organizatorami wyjść byli Lucyna Szalata i Dariusz Kaźmierski.

Początek strony