sąd

29.01.2018r. grupa mieszkańców internatu, uczniów klas:  III TW, III TWR i III LO razem z panią kierownik, B. Zawal udała się do wrzesińskiego Sądu Rejonowego.

Mieliśmy okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania placówki, pracą sędziego i adwokata w sądzie I instancji. Obserwowaliśmy rozprawę karną, którą prowadził Prezes Sądu Rejonowego we Wrześni, pan Marcin Przybylski. Rozprawa dotyczyła czynów karalnych syna wobec matki. Młodzież z dużym zainteresowaniem śledziła przebieg rozprawy i po jej zakończeniu chętnie zadawała pytania sędziemu orzekającemu. Uczniowie podkreślali, że wzrosła ich świadomość  w kwestii praw i obowiązków każdego człowieka, jak również konsekwencji wiążących się z ich nieprzestrzeganiem. Ostatecznie, to przecież każdy z nas ponosi odpowiedzialność za własne postępowanie.

Początek strony