22 stycznia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni odbył się II etap I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, w którym wzięło udział trzynastu uczniów ze szkół średnich.

Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z dwudziestu  pytań wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzieć pisemnie na jedno  z trzech zadań otwartych. Pytania dotyczyły obowiązków i praw strażników miejskich oraz pierwszej pomocy. Zwycięzcami tego etapu zostali uczniowie naszej szkoły: Natalia Wallicht z klasy III a LO i Przemysław Borowik z II a LO. Teraz nasi finaliści będą przygotowywać autorskie projekty z zakresu Moja okolica - bezpieczna
i przyjazna, które  przedstawią   26 marca w siedzibie Wyższej szkoły Bankowej
w Poznaniu. Natalii, Przemkowi oraz ich opiekunowi, panu Przemysławowi Śmidowiczowi serdecznie gratulujemy!

Początek strony