s.1

14.12.2017r. odbyły się wybory do samorządu internatu. Udział w nich zgłosiło 16 mieszkańców. Kandydaci  zaprezentowali atrakcyjne programy  swoich działań  w internacie, by zdobyć głosy wyborców . W przyszłości oni właśnie będą reprezentować interesy całej społeczności, działać na jej rzecz, organizować ciekawe formy spędzania czasu wolnego, współpracować  z innymi i wzajemnie się wspierać.

Nad sprawnym przebiegiem głosowania czuwały komisje – wyborcza i skrutacyjna, którym przewodniczyły - Klaudia Szymczak i Aleksandra Pelińska. W wyniku głosowania wybrany został zarząd samorządu internatu na czele z Mateuszem Muszyńskim z kl. II TWR, który uzyskał największą liczbę  głosów. Mateuszowi będzie pomagać  dziesięciu członków zarządu. Opiekunem samorządu została pani Katarzyna Cieślewicz.15.01.2018r. w sali konferencyjnej odbyło się  spotkanie członków samorządów – nowego i ustępującego, któremu przewodniczył Damian Rębacz z kl. IV TW.
Pani Barbara Zawal, kierownik internatu gratuluje wybranemu  samorządowi  i dziękuję wszystkim mieszkańcom  za udział w głosowaniu.  Życzy  również uczniom wielu ciekawych inicjatyw  i satysfakcji z ich realizacji.

s.4

s2

 

Początek strony