Wielu wolontariuszy z naszej szkoły kierowało się maksymą, iż każdy ma coś, co może dać innym. W środy, jeśli pozwalała na to pogoda, chodziliśmy do Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zorganizowaliśmy dla nich zbiórkę karmy, zabawek i ciepłych okryć na zimę. Na wyróżnienie zasługuje klasa II  TW, która  zrezygnowała z prezentów dla siebie kupując w zamian karmę dla milusińskich.


Andrzejki natomiast  były okazją do wspólnych wróżb i zabaw z mieszkańcami OPS MONAR w Zielińcu, których obdarowaliśmy wcześniej wykonanymi prezentami metodą decoupage.
Mikołajki spędziliśmy z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Gnieźnie, świetnie się bawiąc i wykonując obowiązki świętego Mikołaja. Działaniami wolontariatu koordynowały p. Urszula Wierzbowska i p. Bożena Dopierała.

Łopienno piknik

Początek strony