W piątek 15 grudnia 2017 r. w naszej szkole miało miejsce  zakończenie projektu „Supermaturzysta powiatu wrzesińskiego z geografii”.  Przystąpili do niego uczniowie czterech  wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2) oraz sześciu  gimnazjów (3 grupy z Wrześni i po jednej z Nowego Folwarku, Miłosławia oraz Orzechowa). Uczestnicy odpowiadali na pytania testu, który sprawdzał umiejętności czytania mapy topograficznej, rozumienie podstawowych procesów zachodzących w litosferze, atmosferze oraz hydrosferze, znajomość przebiegu procesów endo- i egzogenicznych kształtujących powierzchnię Ziemi.


Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Paweł Fajka, Krzysztof Idziaszek, Marek Piłeczka (klasa 4 Technikum Rolniczego), Kinga Kropaczewska, Sylwia Przybylska (klasa 4 Technikum Obsługi Turystycznej), Żaneta Rekruciak (klasa IV Technikum Hotelarskiego) oraz Klaudia Adamska i Julianna Goździewicz (klasa III a Liceum Ogólnokształcącego).
 Celem projektu jest popularyzacja wiedzy geograficznej, stworzenie warunków do wykazania swoich umiejętności oraz promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii.
Organizatorem przedsięwzięcia był p.  Dariusz Kaźmierski.

Początek strony