HARMONOGRAM WYWIADÓWKI

14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA

NUMER SALI

WYCHOWAWCA

III a LO

12 B

p. I. Groblewska-Michalak

III b LO

13 B

p. I. Sokolska

TECHNIKUM

KLASA

NUMER SALI

WYCHOWAWCA

IV TW

20 B

p. D. Rogozińska

IV TWR

210 A

p. J. Chojnacka

IV TŻUG

35 B

p. S. Waligóra

IV THT

17 A

p. H. Skrzypczak

Początek strony