Konsultacje z rodzicami uczniów Technikum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego odbędą się 14 grudnia 2017 r. godz. 17.00

 

Zespoły przedmiotowe

Numer sali

Nauczyciele języka polskiego i wiedzy o kulturze

sala 14 w budynku B

Nauczyciele języka angielskiego

sala 215 w budynku A

Nauczyciele języka niemieckiego

sala 36 w budynku B

Nauczyciele języka francuskiego

sala 37 w budynku B

Nauczyciele matematyki i fizyki

sala 24 w budynku B

Nauczyciele biologii

sala 22 w budynku B

Nauczyciele chemii

sala 30 w budynku B

Nauczyciele historii i wos

sala 11 w budynku B

Nauczyciele geografii

sala 19 w budynku A

Nauczyciele informatyki

sala 118 w budynku A

Nauczyciele wychowania fizycznego

sala 13 w budynku B

Nauczyciele religii i etyki

sala 14 w budynku B

Nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych

sala 15 w budynku A

Nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich

sala 19 w budynku A

Nauczyciele przedmiotów zawodowych turystycznych

sala 19 w budynku A

Nauczyciele przedmiotów zawodowych weterynaryjnych

sala 208 w budynku A

Nauczyciele przedmiotów zawodowych rolniczych

sala 111 w budynku A

Wychowawcy internatu

pokój wychowawców
w internacie

Początek strony