Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, 30 października 2017 roku wystosował list do dyrektora naszej szkoły, pana Damiana Hoffmanna , w którym wyraził uznanie dla osiągnięć ZSTiO. Podkreślił, że są one świadectwem zaangażowania dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów i ich rodziców. Pan  W. Fałkowski zwrócił się jednocześnie do uczniów ostatnich klas podejmujących  trudne decyzje dotyczące przyszłości, by zapoznali się z  ofertą uczelni wojskowych. Nauka w szkole wojskowej, a później służba wojskowa dają bowiem możliwość zdobycia unikalnych wiedzy i umiejętności oraz  stanowią duże wyzwanie dla młodego człowieka, który pragnie się rozwijać.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych uczelni wojskowych i na stronie www.uczelnie-wojskowe.mon.gov.pl.

Początek strony