ślubowanie 6

 

Liczni goście uświetnili tegoroczną uroczystość ślubowania klas pierwszych (6.10.2017). Nie zabrakło wśród nich byłych dyrektorów (Włodzimierza Wawrzyniaka, Eugeniusza Paterki i Mieczysława Pietrzaka), przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji i jednostek partnerskich. Po raz pierwszy gościliśmy w naszej szkole dyrektora Biura ds. Proobronnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, p. Waldemara Zubka.

Jego obecność związana była z wdrożeniem w naszej placówce pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych, wspieranego finansowo i programowo przez MON. Kuratorium Oświaty w Poznaniu reprezentował płk dr Jerzy Licki, organ prowadzący - starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Honory gospodarza pełnił dyrektor szkoły Damian Hoffmann. Ważnym punktem ceremoniału, poza ślubowaniem na sztandary, było wręczenie uczniom liceum okolicznościowych indeksów, a uczniom technikum aktów mianowania. Podobnie jak w roku ubiegłym młodzież będzie uczyła się w trzech oddziałach licealnych i pięciu technicznych. Uroczystości towarzyszyła pamiątkowa sesja fotograficzna oraz wystawa poświęcona życiu i dokonaniom wojennym patrona szkoły - gen. dr. Romana Abrahama. Spotkanie zwieńczył występ dwóch wokalistek: Eweliny Jaruszewskiej i Michaliny Chmiel.

O całość obchodów zadbała p. Grażyna Beata Augustin.

 

ślubowanie

ślubowanie 1

ślubowanie 3

ślubowanie 4

ślubowanie 5

Początek strony