DSC04597

 

Niezwykle emocjonalny przebieg miały tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W tym dniu bowiem miało miejsce oficjalne pożegnanie dyrektora Włodzimierza Wawrzyniaka, który po 20 latach dyrektorskiej pracy odszedł na zasłużoną emeryturę.

Przypomnijmy, że mgr inż. W. Wawrzyniak związany był z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących od 1982 roku, przechodząc wszystkie szczeble awansu. W wielu ciepłych słowach wspominano go jako człowieka konsekwentnego, lojalnego, wymagającego, zaangażowanego w życie szkoły i jej bezgranicznie oddanego.

Nieprawdą jest, że chłopaki nie płaczą. Płaczą i nie ukrywają łez. Tak było i podczas tej uroczystości. W piątkowe przedpołudnie po raz ostatni również spotkaliśmy się z emerytowanymi nauczycielami: mgr Beatą Kapelak, mgr inż. Marią Modrzejewską, mgr Ewą Podsiadłą - Adamczyk i mgr Ewą Spisak. Ponadto pożegnaliśmy dwie pracownice administracji i obsługi: p. Halinę Garbarek i Beatę Świątek. Osobne podziękowania trafiły do mgr. inż Bernadetty Szcześniak, która przekazała obowiązki wicedyrektora szkoły swojej następczyni. Tradycyjnie gratulacje i życzenia skierowano do całej szkolnej społeczności, a zwłaszcza do nauczycieli, wychowawców i pedagogów. W okolicznym słowie Julia Dybała, uczennica klasy ITW mówiła:
"Nie okłamujemy chmur,
Nie oszukujemy wiatru,
Nie okaleczamy swoich marzeń,
Dzięki Wam, Nauczyciele!"

Nagrody dyrektora szkoły, p. Damiana Hoffmanna trafiły w tym roku do: mgr. inż. Włodzimierza Wawrzyniaka, mgr Beaty Kapelak, mgr inż. Marii Modrzejewskiej, mgr Ewy Podsiadłej-Adamczyk, mgr Ewy Spisak, mgr Violetty Bakoś, mgr Katarzyny Cieślewicz, mgr Agaty Iglewskiej, mgr. Pawła Kapelaka, mgr. Waldemara Kretkowskiego, mgr Ewy Kusztal, mgr Olgi Przyjemskiej, mgr. Andrzeja Pujdaka, mgr Anny Samoląg, mgr Aleksandry Sobieraj, mgr Haliny Stankiewicz, mgr inż. Bernadetty Szcześniak, mgr. Stanisława Waligóry, mgr Agnieszki Wojciechowskiej i mgr. Sławomira Zygmunta. Ponadto nagrodę otrzymała p. Halina Garbarek, a podziękowania p. Beata Świątek. Dwa dni wcześniej w ramach Powiatowego Dnia Edukacji z rąk starosty wrzesińskiego, Dionizego Jaśniewicza gratyfikacje odebrali: mgr inż. Roman Ciesielczyk oraz p. Przemysław Pawlak. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany został z kolei lek. wet. Małgorzacie Gołębiowskiej. Wszystkim uhonorowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sympatycznym i ciepłym akcentem wieńczącym całość były słowno-muzyczne dedykacje w wykonaniu: Karoliny Siwińskiej, Michaliny Chmiel i Kacpra Maja oraz wspólna, pamiątkowa fotografia.

Nad przebiegiem uroczystości czuwała mgr Grażyna Beata Augustin.

 

DSC04589

 

DSC04496

 

DSC04531

 

DSC04589

 

DSC04507

Początek strony