DSC04362

Dnia 2 czerwca 2017 z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni odbyła się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących debata społeczna nt. szeroko rozumianej profilaktyki od uzależnień.

Spotkanie w pełni poświęcone było problemowi zażywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych i odnosiło się do tragicznych wydarzeń mających miejsce w poprzedzający weekend, podczas którego dwoje gimnazjalistów trafiło do wrzesińskiego szpitala po zażyciu dopalaczy. Prowadzone akcje nagłaśniają, jak wielkie niebezpieczeństwo wiąże się z powikłaniami po ich zastosowaniu. Wywołują one pobudzenie psychoruchowe, agresję, wzrost ciśnienia tętniczego, przyspieszenie akcji serca, często nieodwracalne zmiany w mózgu, niewydolność wielonarządową czy zgon. W debacie uczestniczyli przedstawiciele KPP, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz uczniowie z klas pierwszych liceum ogólnokształcącego w ZSTiO. Szkołę reprezentowały również panie: Magdalena Pańczak i Małgorzata Zielińska. Warto wspomnieć, że nasi nauczyciele regularnie uczestniczą w tematycznych kursach i szkoleniach. W bibliotece szkolnej są też ogólnodostępne materiały opracowane w ramach projektu "Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych" określające skalę zjawiska, zakres przeciwdziałania, konsekwencje prawne, opis wybranych środków psychoaktywnych, adresy pomocowe, etc.

DSC04361

DSC04365

DSC04382

 

Początek strony