supermaturzysta 5

11 maja 2017 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbyło się podsumowanie projektu “SUPERMATURZYSTA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Z MATEMATYKI”.

Odwiedzili nas uczniowie z 12 szkół naszego powiatu. Blisko 200 uczniów napisało sprawdzian końcowy, który dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych był arkuszem maturalnym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Gimnazjaliści napisali test wzorowany na egzaminie gimnazjalnym, lecz dostosowany do umiejętności ucznia klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej. Udział w projekcie dał szansę sprawdzenia własnych umiejętności, uzyskania dyplomu uczestnictwa, a przy poczęstunku możliwość integracji młodzieży. Gratulujemy szczególnie tym, którzy test zaliczyli z wynikiem pozytywnym.

supermaturzysta 2

 

Początek strony