wet01

Już po raz piętnasty Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odwiedziła z gościnnymi wykładami delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod przewodnictwem dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, prof. dra hab. Krzysztofa Kubiaka. Sam dziekan jest absolwentem Technikum Weterynaryjnego we Wrześni i swoje szkolne lata wspomina z dużą sympatią i sentymentem. Relacje zostały sformalizowane oficjalną umową o współpracy między placówkami.

 

Dzięki nim młodzież z technikum dowiaduje się, jak wyglądają kryteria rekrutacji na Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także może uzupełnić swoją wiedzę w czasie zajęć z wykładowcami. Tegoroczne wykłady poświęcone były przede wszystkim zagadnieniom związanym z chorobami układu pokarmowego, cukrzycą, badaniom endoskopowym i ultrasonograficznym oraz dietetyce weterynaryjnej. Naukowcy skupili się głównie na psach i kotach, zwierzęta gospodarskie były wspominane w ramach rozszerzenia tematu. W wykładach wzięli udział uczniowie Technikum Weterynaryjnego, głównie z klas trzecich. Nauczyciele akademiccy docenili ich zainteresowanie, aktywność i wiedzę. Ze względu na piętnastoletni jubileusz rozpoczęcia współpracy, dyr. Włodzimierz Wawrzyniak wręczył gościom list od Rady Pedagogicznej oraz pamiątkowe medale, uczniowie natomiast słodycze i własnoręcznie wykonane laurki. Za stronę organizacyjną spotkania odpowiadali nauczyciele przedmiotów weterynaryjnych: lek. wet. Małgorzata Gołębiowska, lek. wet. Jadwiga Chojnacka i lek. wet. Piotr Grobelny. Zarówno prof. Kubiak, jak i dyr. W. Wawrzyniak w swoich wystąpieniach wspominali jako ikonę wrzesińskiej weterynarii lek. wet. Mieczysława Pietrzaka, emerytowanego nauczyciela technikum. To właśnie on uczył Krzysztofa Kubiaka przedmiotów zawodowych i zainspirował go do pierwszych gościnnych wykładów. ZSTiO odwiedzili w dniach 30/31 marca 2017: lek. wet. Pola Borusewicz, dr n. wet. Jolanta Spuziak, dr n. wet. Kamila Glińska-Suchocka, dr n. wet. Marcin Jankowski, dr hab. Piotr Sławuta oraz wspomniany już prof. dr hab. Krzysztof Kubiak.

foto. Anna Gołębiowska

wet02

wet03

wet04

 

Początek strony