Rekrutacja

rekrutacja

Poznaj ogólne zasady rekrutacji, zobacz w jakim kierunku chcesz się kształcić ...

Zobacz więcej ...

Egzaminy zewnętrzne

rekrutacja

Matura, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe...

Zobacz więcej ...

Baner

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. gen. dr. Romana Abrahama
62-300 Września ul. Kaliska 2a
tel. 43-60-677, 43-60-515 fax. 43-60-829
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.zstio-wrzesnia.pl

 Informacje o konkursach


POWIATOWY KONKURS PIOSENKI

mikrofon

AKTUALNOŚĆ!
Fundacja Dzieci Wrzesińskich i Burmistrz Wrześni przy współudziale Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni zapraszają do wzięcia udziału w XVII POWIATOWYM KONKURSIE PIOSENKI, który odbędzie się 13, 14 czerwca (przesłuchania) i 15 czerwca 2016 r. o godz 10:00 Koncert Galowy we Wrzesińskim Ośrodku Kultury ul. Kościuszki we Wrześni.

Wykonawca przygotowuje jedną dowolną piosenkę w języku polskim. Konkurs przeznaczony jest dla solistów, duetów, zespołów wokalnych, chórów. Dopuszczalny jest występ a capella z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym (CD, MC, MD).

Zgłoszenia do 7 czerwca 2016 r. Kontakt: p. Grażyna B. Augustin, p. 107, bud A. (lub FB)

 


BAJKOWY KONKURS

Napisz bajkę z morałem o BEZPIECZEŃSTWIE (prozą lub wierszem) i wygraj publikację swojego tekstu opatrzoną kolorową grafiką. Maksymalna długość tekstu: 10 000 znaków! Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2016. Głównym organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Kontakt: p. Grażyna B. Augustin, bud A., p. 107 lub FB.

bajkowy konkurs

AKTUALNOŚĆ!


KONKURS "POLSKA W NATO"! WEŹ UDZIAŁ!

NATO

AKTUALNOŚĆ!

W związku z organizowanym w dniach 8-9 lipca br. w Warszawie Szczytem NATO w poszczególnych województwach odbędą się imprezy towarzyszące temu wydarzeniu. I tak w Poznaniu zaplanowano na 9 lipca okolicznościowy piknik na Cytadeli. W jego ramach odbędzie KONKURS "POLSKA W NATO" firmowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy. Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa i pokoju na świecie, wiedzy o NATO i miejscu Polski w światowych strukturach bezpieczeństwa oraz kształtowanie postawy patriotycznej młodego pokolenia.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów interesujących się
problematyką wielostronnych stosunków międzynarodowych, historią, wiedzą o społeczeństwie, etc.

Spotkanie odbędzie się 9 lipca 2016 na poznańskiej Cytadeli. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Kontakt: p. Grażyna B. Augustin lub nauczyciele historii i WOS-u.

(Dysponujemy zagadnieniami konkursowymi i bibliografią)


III Wielkopolski Konkurs Kryminalny

zbrodnia

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

  1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

  1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

  2. Uczestnicy Konkursu mają do wyboru następujące formy wypowiedzi wykonane w technice dowolnej:                                                                                                                                                                                                                           opowiadanie kryminalne (praca literacka o objętości do 6 str. A4 – Times New Roman 12                                                                                        portret ulubionego detektywa (praca plastyczna, technika dowolna, format A4)                                                                                                         zdjęcie z aurą tajemniczości (fotografia, technika dowolna, format A4)

  3. Każdy z uczestników może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę – prace nie mogą być wykonane grupowo.

  4. Zgłaszane prace muszą być oryginalne, nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane.

  5. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub wykonane niezgodnie z założonym formatem nie będę oceniane.

  1. Przy ocenie prac brane pod uwagę będą nowatorskie podejście do tematu, oryginalność formy i dostosowanych do niej technik wykonania, walory estetyczne i etyczne.

  2. Lista laureatów ogłoszona zostanie do dnia 20 maja 2016 r. na stronie internetowej szkoły: www.zsken.pl oraz drogą mailową.

Kontakt: p. Grażyna B. Augustin, p. 107, bud. A lub FB


23. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

piosenka obcojęzyczna

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

11 marca 2016 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbędzie się 23. edycja Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej organizowana przez Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni. Wykonawcy zaprezentują swoje umiejętności w następujących kategoriach: "soliści i zespoły wokalne" oraz "zespoły muzyczne". W każdej z nich jury przyzna Grand Prix i dwa kolejne miejsca - łacznie 6 nagród. Zgłoszenia do 22 lutego 2016. Zapraszamy do udziału!

Kontakt: Grażyna B. Augustin (p. 107, bud. A)


Międzyszkolny konkurs fotograficzny "Września - moje miasto"

konkurs fotograficzny

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

I. Organizator konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama we Wrześni pod patronatem honorowym Starosty Wrzesińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Września; patroni medialni i współpraca merytoryczna: tygodnik „Wiadomości Wrzesińskie” i „Radio Września”.

II. Cel i tematyka konkursu to rozwijanie umiejętności obserwacji przez młodzież otaczającego ich świata (tym razem ograniczonego do miasta Wrześni). Rozwijanie pasji fotografowania poprzez rejestrowanie ciekawych i niezwykłych miejsc, w których młodzież bywa i spędza swój wolny czas.

III. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy zainteresowani fotografią uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Wrześni.

IV. Udział w konkursie polega na samodzielnym wykonaniu następujących form prac: - zestaw 3 fotografii (format nie mniejszy niż 15x26 cm) - reportaż zawierający maksymalnie 5 zdjęć (format nie mniejszy niż 15x26 cm) 1. Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac kolorowych lub czarno - białych ( po wstępnej weryfikacji przez Szkolnego Organizatora Konkursu, który dołącza listę uczestników i ilość prac). 2. Każda fotografia powinna zostać opisana na odwrocie ołówkiem i zawiera:
- dane personalne autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła) - tytuł pracy
- datę i miejsce wykonania fotografii - data zrobienia fotografii nie może być starsza niż dzień ogłoszenia konkursu ( 1.02.2016 r. ) 3. Prace będą przyjmowane do 30 kwietnia 2016 r. 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu najpóźniej do 1 czerwca 2016 r. i zaproszeni na wystawę pokonkursową oraz wręczenie nagród (dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie).
5. Fotografie biorące udział w Konkursie
nie mogą być wcześniej nagradzane oraz zgłaszane do innych konkursów. Jury konkursowe zastrzega sobie prawo ewentualnej publikacji i wykorzystania najciekawszych fotografii.
UWAGA : Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Fotografie powinny być wykonane powszechnie dostępnym sprzętem fotograficznym, dopuszcza się wykonanie zdjęć smartfonem. (z zachowaniem rozdzielczości gwarantującej odpowiednią „czytelność zdjęcia”. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza
fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.
6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu: 1.Wszystkie nadesłane zdjęcia podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny , biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze po trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce (w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne).
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione przez Szkolnego Organizatora Konkursu.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zstio-wrzesnia.pl
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy, która odbędzie się w ZSTiO we Wrześni ( termin zostanie podany później - na stronie internetowej szkoły)

V. Nagrody  1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia –  dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej oraz nagrody niespodzianki od sponsorów.

VI. Postanowienia końcowe: 1. Uczestnik z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że: - akceptuje niniejszy regulamin - jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział w powstawaniu prac na udział w Konkursie, oraz ewentualne publikacje,

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych na fotografiach na potrzeby niniejszego Konkursu,

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zstio-wrzesnia.pl
3. Konkurs jest bezpłatny, nagrody pochodzą od sponsorów.
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 5. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
6. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki; prace biorące udział w Konkursie nie będą zwracane.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie Konkursu.

Organizator i koordynator konkursu

Ewa Podsiadła - Adamczyk


V Regionalny Konkurs Literacki „Młodzi Twórcy Literatury 2016”

literatura

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

  Organizatorzy:

Polonistki i bibliotekarki ZSP nr1 w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, opiekun medialny – „Gazeta Jarocińska”

Termin i miejsce:

Termin składania prac konkursowych – 05.02. 2016 roku,

Finał Konkursu odbędzie się 10.03.2016r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie o godzinie 1230.

Początek strony