Rekrutacja

rekrutacja

Poznaj ogólne zasady rekrutacji, zobacz w jakim kierunku chcesz się kształcić ...

Zobacz więcej ...

Egzaminy zewnętrzne

rekrutacja

Matura, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe...

Zobacz więcej ...

KARTA SZKOLNA
BANK ZACHODNI WBK

 bzwbk

BEZPIECZNA SZKOŁA
NOWOCZESNA SZKOŁA


Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK.
Cel projektu:

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole
  • Promocja nowoczesnej szkoły
  • Edukacja ekonomiczna
  • Wsparcie aktywnych szkół

Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych poprzez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren.
Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. W naszej szkole został zainstalowany również taki system kontrolowanego dostępu, całkowicie sfinansowany przez Bank Zachodni WBK. Karty, wyprodukowane i dostarczone przez bank, służą jako identyfikator szkoły, gdyż umieszczane są na nich elementy wyróżniające - zdjęcie, nazwa, logo szkoły.

Koszty
Wszystkie koszty związane z realizacją programu – instalacja systemu, produkcja i dostarczenie kart, serwis – pokrywa Bank Zachodni WBK, więc nie obciążają one samorządu, szkoły, rodziców ani uczniów.

Jak to działa?
Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną, dostosowaną do systemu tylko w konkretnej szkole. Taką kartę otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Osoby nieposiadające kart (np. petenci, rodzice) są wpuszczane do szkoły przez jej pracowników. W ramach projektu w naszej szkole zainstalowano też domofon. Szkoła sama podejmuje decyzję o wydzieleniu stref kontrolowanego dostępu w ramach wdrożonego systemu.

Program rabatowy
Dzięki Karcie Szkolnej można skorzystać z rabatów w sklepach, restauracjach czy centrach usługowo-rekreacyjnych w naszej okolicy. Są one udzielane posiadaczom Kart Szkolnych.

Program rabatowy ma na celu udzielanie uczniom rabatów u lokalnych firm i wspieranie edukacji ekonomicznej, a dla przedsiębiorców wsparcie promocyjne na lokalnym rynku oraz dotarcie z ofertą do nowych klientów.

Partnerzy Karty Szkolnej:

Typograf, Taxi osobowe, Snack Bar Smaka, Weronika Matuszak MOTYWERATORKA, Księgarnia Wrzesińska, Perfect School, Restauracja SETHI, Restauracja GOSPA EJO, Siłownia ODEON.

typografsnackbarmotyweratorykaperfectschoolgospaejo

Początek strony