Rekrutacja

rekrutacja

Poznaj ogólne zasady rekrutacji, zobacz w jakim kierunku chcesz się kształcić ...

Zobacz więcej ...

Egzaminy zewnętrzne

rekrutacja

Matura, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe...

Zobacz więcej ...

Projekty

KARTA SZKOLNA
BANK ZACHODNI WBK

 bzwbk

BEZPIECZNA SZKOŁA
NOWOCZESNA SZKOŁA


Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK.
Cel projektu:

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole
  • Promocja nowoczesnej szkoły
  • Edukacja ekonomiczna
  • Wsparcie aktywnych szkół

Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych poprzez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren.
Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. W naszej szkole został zainstalowany również taki system kontrolowanego dostępu, całkowicie sfinansowany przez Bank Zachodni WBK. Karty, wyprodukowane i dostarczone przez bank, służą jako identyfikator szkoły, gdyż umieszczane są na nich elementy wyróżniające - zdjęcie, nazwa, logo szkoły.

Koszty
Wszystkie koszty związane z realizacją programu – instalacja systemu, produkcja i dostarczenie kart, serwis – pokrywa Bank Zachodni WBK, więc nie obciążają one samorządu, szkoły, rodziców ani uczniów.

Jak to działa?
Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną, dostosowaną do systemu tylko w konkretnej szkole. Taką kartę otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Osoby nieposiadające kart (np. petenci, rodzice) są wpuszczane do szkoły przez jej pracowników. W ramach projektu w naszej szkole zainstalowano też domofon. Szkoła sama podejmuje decyzję o wydzieleniu stref kontrolowanego dostępu w ramach wdrożonego systemu.

Program rabatowy
Dzięki Karcie Szkolnej można skorzystać z rabatów w sklepach, restauracjach czy centrach usługowo-rekreacyjnych w naszej okolicy. Są one udzielane posiadaczom Kart Szkolnych.

Program rabatowy ma na celu udzielanie uczniom rabatów u lokalnych firm i wspieranie edukacji ekonomicznej, a dla przedsiębiorców wsparcie promocyjne na lokalnym rynku oraz dotarcie z ofertą do nowych klientów.

Partnerzy Karty Szkolnej:

Typograf, Taxi osobowe, Snack Bar Smaka, Weronika Matuszak MOTYWERATORKA, Księgarnia Wrzesińska, Perfect School, Restauracja SETHI, Restauracja GOSPA EJO, Siłownia ODEON.

typografsnackbarmotyweratorykaperfectschoolgospaejo

Od 22 września 2008 r. szkoła uczestniczy w programie: "Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia".

Bierze w nim udział 260 uczniów naszego zespołu z województwa wielkopolskiego. W ramach projektu młodzież uczestniczy w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających zdolnosci i profilaktyczno - preferencyjnych.

Realizacja programu umożliwia naszym uczniom pogłębianie wiedzy z zakresu języka polskiego, języka niemieckiego, historii, chemii, matematyki i biologii oraz udział w różnych kołąch zainteresowań, takich jak:

- Klub młodego przedsiębiorcy,

- Klub młodego hotelarza i gastronoma,

- Klub historyczno - filmowy,

- Kółko technologa bezpiecznej żywności,

- Diagnostyka i chirurgia weterynaryjna zwierząt,

- Zajęcia "uczę się efektywnie".

W ramach programu zostały zakupione pomoce naukowe dla uczniów, nauczycieli prowadzących i szkoły.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

efes

STYPENDIA UNIJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni realizowany jest projekt stypendialny „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" („Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej o najniższych dochodach. Pomoc realizowana jest w postaci stypendiów w formie finansowej.

W roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących stypendia otrzymało 86 uczniów na łączną kwotę 198.750,00 zł.

projekt20stypendialny203

Szkoła uczestniczy w realizacji projektu "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II".

Doposażenie dotyczy zawodu - technik ekonomista. Oprogramowanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

efes

Zobacz sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji projektu „Kamienie Pamięci

– odszukaj bohatera Sierpnia '80".

Realizacji projektu „Kamienie Pamięci – odszukaj bohatera Sierpnia '80" podjął się czteroosobowy zastęp harcerek, a jednocześnie uczennice Zespołu Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcące) im. gen. dr Romana Abrahama

we Wrześni.

Nad realizacją projektu pracowały:

Marika Dzieciuchowicz II c LO

Katarzyna Maciejewska II c LO

Ida Kwiatek I a LO

Karolina Jankiewicz I a LO

Opiekę nad grupą w trakcie przygotowań i realizacji projektu sprawował nauczyciel historii

i wiedzy o społeczeństwie w ZSTiO – mgr Michał Gajda.

Bohater projektu: Mirosława Dzieciuchowicz

Tytuł projektu: „STUDENCKA REWOLUCJA"

Wydarzenia lipca i sierpnia 1980r. oraz kolejnych 16 miesięcy 1981r. stały się nie tylko ważnym rozdziałem polskiej historii, ale i całego, podzielonego wówczas

na komunistyczny Wschód i demokratyczny Zachód, świata.

Uczestnicy owych wydarzeń, świadkowie tamtych dni w większości, mieli świadomość doniosłości czasów, w których przyszło im żyć. Dzisiaj, kiedy pisze się i mówi

o sierpniowych i późniejszych wydarzeniach, przywołuje się zazwyczaj powszechnie znane nazwiska – symbole, ale przecież ta „rewolucja bez rewolucji" była zbiorowym dziełem wielu milionów Polaków. Zwykłych ludzi, którzy powiedzieli NIE bankructwu

i nędzy murszejącego komunizmu. To z ich częściowych, na pozór banalnych wspomnień, wyłania się obraz wielobarwnej mozaiki Polskiego Sierpnia i „karnawału wolności" 1981 roku. Wie o tym także świadek i uczestnik strajków studenckich w 1981 roku. – teraz opiekun garstki uczennic poznających czasy, które dla nich są zamierzchłą historią.

mgr Michał Gajda

Fragmenty wywiadu udzielonego przez p. Mirosława DZIECIUCHOWICZ córce Marice i jej koleżankom z zastępu ZHP na temat własnych losów w 1981 roku:

„(...) Początek niezależnych ruchów studenckich sięga lat siedemdziesiątych. Moje zaangażowanie w batalie istnienia i działalności niezależnej organizacji studenckich rozpoczęło się w 1981 roku. Byłam wówczas studentką drugiego roku wydziału humanistycznego na kierunku – filologia rosyjska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Na bydgoskiej uczelni wszystko zaczęło się po wypadkach w Łodzi, Poznaniu i Warszawie. O szczegółach dowiedzieliśmy się z tzw. przekazu ustnego, dlatego nie mogła to być informacja pewna, ani sprawdzona. Środki masowego przekazu, mimo, że były łatwo dostępne, podawały informacje spóźnione, opatrując je komentarzem o wybrykach studenckich.

Na znak solidarności z studentami łódzkimi postanowiliśmy przystąpić do strajku okupacyjnego. Samorząd Studencki zorganizował więc, w czasie którego większość studentów opowiedziała się za strajkiem. Były też głosy nawołujące do spokoju i nauki, ale tych było niewiele. W strajku wzięli udział studenci z różnych kierunków.

Okupowany gmach przy ulicy J.K. Chodkiewicza był wypełniony.

Nasze postulaty, podobnie jak łódzkie, obejmowały sprawę zmiany programu studiów, autonomię uczelni, nowe zasady wybieralności władz uczelni, kształt nowej ustawy

o szkolnictwie wyższym, zniesienie tzw. praktyk robotniczych. Obejmowały one także m.in. sprawę swobody głoszenia odmiennych poglądów politycznych, uwolnienia więźniów politycznych, zaprzestania represji wobec działaczy opozycji, udostępnienie dorobku kulturalnego(...)".

Opis działań podjętych w ramach projektu.

W pierwszej kolejności przystąpiliśmy do określenia najważniejszych działań przy realizowaniu projektu – formy prezentacji efektów swojej pracy i współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi.

Ustaliliśmy, że przedstawienie strajków studenckich w 1981 roku to dobre tło dla pokazania szerszej perspektywy wydarzeń w naszym kraju w latach 1980 – 1981.

Okres ten dla obecnego młodego pokolenia Polaków jest stosunkowo mało znanym i bardzo już odległym etapem naszej historii.

Opracowaliśmy zatem plan działania i przystąpiliśmy do jego realizacji:

a) przeprowadzenie i opracowanie obszernego wywiadu z p. Mirosławą Dzieciuchowicz – naszą bohaterką STUDENCKIEJ REWOLUCJI,

b) zbieranie wszelkich materiałów archiwalnych z lat 1980 – 1981 oraz stanu wojennego w Polsce i lat 80. tych, takich jak:

- czasopisma,

- ulotki,

- plakaty,

- wydawnictwa niezależne,

- inne dokumenty i przedmioty z epok,

c) opisanie i usystematyzowanie pozyskanych archiwaliów w celu ich prezentacji

i udostępnienia,

d) stworzenie opracowania pt: „Studencka Rewolucja", która składa się z :

- wspomnień p. Mirosławy Dzieciuchowicz z lat 1980 – 1981,

- kopii dokumentów, czasopism, ulotek etc. z lat 1979 -1984 wraz z ich opisami,

- wykazu kolekcji plakatów propagandowych z PRL z lat 1971 – 1985, będących plonem poszukiwań naszej grupy.

e) opracowania wystawy tematycznej złożonej z zebranych dokumentów, ulotek, plakatów i czasopism pt: „Wyłom – polska rewolucja bez rewolucji w latach 1980 – 1981".

Wystawa zostanie zaprezentowana w :

- Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr R. Abrahama

we Wrześni (kwiecień ,2011),

- Zespole Szkół w Otocznej (szkoła podstawowa i gimnazjum), (maj, 2011),

Możliwe, że wystawa zostanie też zaprezentowana w innych szkołach miasta i gminy Września.

f) zgromadzone w trakcie realizacji projektu materiały (dokumenty, czasopisma, druki niezależne, plakaty, książki i inne) zostały zinwentaryzowane i znajdują się

w dyspozycji opiekuna grupy - Michała Gajdy (duża część zbiorów pochodzi z jego prywatnej kolekcji) z możliwością ich udostępniania wszystkim zainteresowanym.

g) zorganizowanie ekspozycji czasowej przedstawiającej plon poszukiwań naszej grupy (także kilkadziesiąt plakatów z epoki ) w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. Tytuł wystawy: „WYŁOM – rok 1980-1981 w dokumentach ". Planowany termin wystawy - sierpień 2011.

h) Przekazanie w formie płyty CD, ew. także wydruku naszego opracowania

pt: "Studencka Rewolucja" do zbiorów:

- biblioteki szkolnej ZSTiO we Wrześni,

- biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Otocznej,

-Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,

-Bibliotece Publicznej we Wrześni,

-Wrzesińskiemu Towarzystwu Kulturalnemu,

Instytucje i osoby wspomagające realizację projektu.

W trakcie naszej pracy nad realizacją projektu niejednokrotnie spotkaliśmy się z życzliwością i pomocą ze strony wielu osób i instytucji, a w szczególności:

- Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr R. Abrahama

we Wrześni, p. mgr inż. Włodzimierza Wawrzyniaka,

- Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej, p. mgr Dariusza Szykownego,

- p. Mirosławy Dzieciuchowicz,

-Wychowawczynie świetlicy i animatorowi kultury w ZSTiO im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni, p. mgr Grażyny Augustin,

- Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, p. mgr Sebastiana Mazurkiewicza,

Wnioski dla organizatorów projektów.

W trakcie różnych prac związanych z realizacją opracowań projektu pojawiły się wśród jego uczestników rozmaite refleksje i spostrzeżenia.

Wiedza o wydarzeniach w latach 1980-1981 młodych Polaków urodzonych

po 1989 roku (oraz tych nieco starszych) jest nikła i fragmentaryczna.

Sierpień 1980r., pierwsza „Solidarność" czy stan wojenny w Polsce – to hasła coraz częściej kojarzone przez młodzież ze sztywnymi, pompatycznymi „obchodami" i kłótniami starszych panów przed telewizyjnymi kamerami – niezrozumiałymi, budzącymi uśmiech politowania

i wzruszenie ramion.

A przecież, w 1980 – 1981r., to przecież przede wszystkich młodzi ludzie walczyli

o sprawy dla wszystkich najważniejsze - o wolność, o godne życie i własną wolność.

Wnioski jakie sformułowaliśmy są następujące:

1. efekty, wnioski prac nad projektem powinny być prezentowane przede wszystkim

w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych,

2. pożądane byłoby opracowanie i udostępnienie szkołom napisanych w przystępnej formie materiałów dotyczących tego okresu (dostosowanie do poziomu szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich),

3. praca w zespole, w grupie jest pod każdym względem lepsza niż indywidualna – wychowawczym, socjalizacyjnym, kształcącym i pod względem efektywności działania – należałoby zatem przy organizowaniu kolejnej edycji projektu wziąć to pod uwagę

podpisy:

1..........................

2..........................

3..........................

4..........................

5..........................

(opiekun)

Wrażenia z pracy nad projektem

Projekt edukacyjny

KAMIENIE PAMIĘCI

znajdź bohatera Sierpnia

„że to nie łzy są, ale że kamienie"

W Weronie, C.K. Norwid

Dzięki naszemu zaangażowaniu w projekcie „Kamienie pamięci-znajdź bohatera sierpnia '80" organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, mogłyśmy lepiej poznać czasu, o których współczesna młodzież wie bardzo mało. Lata osiemdziesiąte były bardzo ważnym okresem w dziejach polskiej historii. W przeciągu tego dziesięciolecia ukształtował się obecny obraz naszego kraju.

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu mogłyśmy zaznajomić się z mało znanymi epizodami z historii współczesnej. Udało nam się zobaczyć oryginalne dokumenty, stare gazety i plakaty propagandowe, z których następnie powstała w naszej szkole wystawa.

Projekt był dla nas na pewno wyzwaniem. Mogłyśmy sprawdzić się w pracy grupowej i zintegrować. Wspólnie wykonywałyśmy zadania pod a czujnym okiem pana Michała Gajdy. Czujemy jednak, że nasze trudy opłaciły się. Jedna z członkiń naszego zastępu- Marika – dzięki projektowi na pewno polepszyła relacje z naszą bohaterką, a jej mamą.

Jednak wydaje nam się, że projekt przede wszystkim był dla nas pewnego rodzaju wehikułem czasu. Dzięki rozmowom z panią Mirosławą Dzieciuchowicz mogłyśmy przenieść się w klimat tamtego okresu. Historia stała się dla nas już nie tylko suchym faktem- poczułyśmy, że my, podobnie jak studenci z bydgoskiej uczelni, którym poświęciłyśmy pracę, również możemy w przyszłości budować lepsze czasy.

Zrozumiałyśmy, że nawet pojedyncza jednostka jest w stanie pomóc zmieniać świat, który swój współczesny wizerunek zawdzięcza właśnie cichym bohaterom.

Podpisy:

Podkategorie

Początek strony